Registrace

Historie společnosti Repsol

ukazuje že budoucnost je pro ty, kteří jsou vždy o jeden krok napřed a připravení vyrovnat se s jakoukoliv výzvou. Za osm dekád působení v segmentu olejů a maziv si společnost Repsol vytvořila kvalifikovaný a rozmanitý tým lidí, který je připravený zaručit se svou tvrdou prací k prosazování technologické inovace, optimalizace a maximalizace využití zdrojů a hledání a využívání nových zdrojů energie.

1927 – 1985 – Začátek 
Od založení společnosti CAMPSA až k rozvoji Hispaniol v rámci volné hospodářské soutěže v 80. letech.

1987 – 1997 – Privatizace 
Skupina Repsol vznikla v roce 1987 a o dva roky později zahájila proces privatizace. Ta byla úspěšně dokončena v roce 1997.

1999 – 2007 – Mezinárodní expanze 
V těchto letech skupina Repsol expandovala na trhy v Severní a Jižní Americe, v Africe a do Ruska. V tomto období také došlo k velkému rozvoji ve společnosti ve všech směrech.

2008 – 2012 – Změna profilu společnosti 
Skupina Repsol změnila profil společnosti a začala prosazovat důraz na budoucnost, hledat nové energetické alternativy a zahájila vytvoření nového dlouhodobého energetického plánu. 5

2013 – Campus Repsol 
V roce 2013 společnost Repsol slavnostně otevřela novou budovu pro vedení společnosti s názvem Campus Repsol. Tato budova byla postavena s důrazem na nový korporátní styl společnosti, aby zároveň představovala závazek skupiny Repsol vůči lidem a zemi.  

2014 – Nová éra 
28. března 2014 došlo k dohodě mezi akcionáři skupiny Repsol a argentinskou vládou o tom, že Repsol má právo na kompenzaci ve výši 5 mld. $ za vyvlastnění 51% ve skupinách YPF a YPF GAS. Tato dohoda započala novou éru společnosti Repsol.

2015 – Transformační dohoda 
Společnost Repsol získala do svého úplného vlastnictví kanadskou olejovou společnost Talisman Energy za transakci ve výši 8,3 mld. $. Toto spojení udělalo ze společnosti Repsol a jejich 27 000 zaměstnanců působících v 50 zemích světa jednu z největších olejářských společností na trhu. Tato transakce také posílila pozici společnosti Repsol v rámci působení v politicky stabilních zemí, kde skupina Repsol působí.

2016 – Oficiální distributor pro Českou republiku se stala skupina Nikey s.r.o.

 

Historie společnosti Nikey s.r.o.

Nikey s.r.o. je součástí skupiny ČSAD Ostrava.
ČSAD Ostrava je významnou dopravní skupinou v České republice a v oblasti autobusové a kamionové dopravy podniká od roku 1952. 
Hlavním zaměření společnosti Nikey s.r.o. je provozování čerpacích stanic, jak veřejných tak neveřejných. Čerpací stanice jsou situovány ve východních Čechách a na severní Moravě. Celkem jich je 17. Prodáváme na nich tyto produkty: nafta motorová, natural 95, AD Blue. Dodavatelem pohonných hmot je společnost ČEPRO, a.s.
Dalším hlavním zaměřením je provozování mycích linek s technologií specializovanou na nákladní a autobusovou dopravu, ty se nachází ve stejných areálech jako čerpací stanice. V Ledči nad Sázavou a v Hranicích jsou nové mycí linky pro osobní vozidla. Na všech pobočkách se provádí bezkontaktní mytí vozidel vyškolenou obsluhou.
Společnost má v těchto oborech zkušenost od roku 2002.
Od roku 2016 je společnost jmenována oficiálním distributorem olejů a maziv značky Repsol.

Sleduj nás